Evia s.r.o.
Kojetínská 71
750 02 Přerov
Česká republika

Telefon: +420 581 220 259
Fax: +420 581 220 259
E-mail: eviasro@email.cz
Pásové váhy technologické – řady EPV
Pásové váhy řady EPV jsou určeny pro kontinuální vážení a dávkování sypkých materiálů v širokém rozsahu dopravních výkonů. Tyto zařízení jsou využitelné především v úpravnách kameniva, cementárnách, vápenkách, ale lze je též uplatnit v ostatních oborech průmyslu, kdy je třeba vážit, dávkovat popř. řídit pohyb materiálu na pásových dopravnících.
 • Váha
 • Dávkovač
 • Řídící jednotka
Použití:
Vlastnosti zařízení:
 • Ovládání z klávesnice místně popř. dálkově (sériovou linkou RS-485, kontaktně)
 • Zobrazovací displej LCD 4 řádky po 20-ti znacích
 • možnost současného zobrazování až 5-ti z následujících měřených hodnot:

→ Rychlost pasu v m/s
→ Hodinový výkon v t/h
→ Prošlé množství v t (tři nezávislá počítadla, z nichž je možno dvě libovolně      nulovat-např.denní, měsíční a celkový výkon)
→ Prošlé množství v kg (jedno ze tří nezávislých počítadel)
→ Zatížení pasu v kg/m
→Doba chodu pásu od posledního nulování váhy v h
 • Jednopražcová vážící stolice s tenzometrem a snímačem rychlosti pásu
 • Poloautomatické tárování
 • Možnosti rozšíření na základě požadavku:

→ Výstup pro napojení do aut.systému linka RS485 nebo RS232
→ Rozšířitelnost o rádiový (bezdrátový) přenos dat do PC
→ Osazení až 5-ti výstupních kontaktů (4A/230V) pro řízení a signalizaci (např.překročení      nebo podkročení nastav.hodnot, navezení dávky zastavení pásu atd.)
→ Osazení proudového výstupu 4-20mA nebo impulsního výstupu
→ Rozšíření pro dávkovací nebo expediční režim
→ Dodávka komunikačního software pro výstup dat do PC
→ Dodávka software pro evidenci výroby na PC (např.MS Excel)
→ Naprogramování dalších funkcí dle požadavku zákazníka
Základní technické parametry:
 • Šířka pásu 400 -1800 mm
 • Hodinový výkon 0.5 - 9999 t/h
 • Rychlost pasu cca 0.2 - 50 m/s
 • Napájení 230V/20VA
 • Přesnost měření +/-0.5 až 2%
Pozn. Přesnost měření je ovlivněna také vlastnostmi dopravníku - především způsobem napínání kurty (nejvhodnější je gravitační napínání), kvalitou (homogenitou) kurty, nesoustředností (házivostí) válečků, správně seřízenou geometrií vedení kurty atd.
Jazyk:
CZ
V6-02-01-08-2012
© Evia s.r.o. 2012
Webmail