Evia s.r.o.
Kojetínská 71
750 02 Přerov
Česká republika

Telefon: +420 581 220 259
Fax: +420 581 220 259
E-mail: eviasro@email.cz
Ultrazvukové stavoznaky
Ultrazvukový stavoznak je zařízení, které slouží ke snímání výšky hladiny pevných a kapalných materiálů v zásobnících, násypkách, silech, na pásových dopravnících atd. Nabízený způsob zjišťování, popř. regulování hladin materiálu je založen na použití ultrazvukových čidel, umístěných nad hladinou materiálu. Měření funguje na principu odrazu ultrazvuku. Čidla nepřicházejí do přímého styku s materiálem, tudíž nedochází k jejich opotřebení.

Ultrazvukové stavoznaky jsou vyráběny a dodávány v modifikacích dle požadavků zákazníka - podle typu výstupů, indikačních a řídících funkcí (LED nebo grafický displej, bargrafy, indikace mezí, řízení toku materiálu atd.), měřícího rozsahu , jmenovitého napětí a komfortu vybavení. Vstupy a výstupy jsou připraveny pro další možné zpracování v nadřazených systémech, případně pro přímé začlenění do automatizovaných výrobních linek. Na přání odběratele je možná dodávka s modifikovanými výstupy např. 4-20mA, bezpotenciálovými kontakty pro úrovňové spínání, rozhraní RS485 atd.
Cenově výhodná je možnost použití jedné vyhodnocovací jednotky pro více měřících míst.
Příklad použití - blokové schéma

Vyhodnocovací jednotky mohou fungovat zcela samostatně, nezávisle na vyšším řídícím systému. Zobrazení výšky hladin je řešeno bargrafy (LED nebo grafický displej) , ocejchovanými dle přání zákazníka. Vyhodnocovací jednotky je možno osadit několika dalšími vstupy-výstupy.
S řídícím systémem jsou vyhodnocovací jednotky spojeny sériovou linkou RS 485, tím je celý systém rozšiřitelný o další měřená místa.
Řídící systém umožňuje komfortní zadávání mezních hodnot měřených hladin, zobrazení až osmi měřených míst najednou na grafickém displeji a další funkce dle přání zákazníka. Systém umožňuje řídit rozsáhlé technologické celky a je možno jej rozšířit o další standardní vstupy-výstupy.
Na uvedené zařízení je poskytována standardní záruční lhůta 12 měsíců a pozáruční servis včetně náhradních dílů.
Jazyk:
CZ
V6-02-01-08-2012
© Evia s.r.o. 2012
Webmail