Reference
 • Dodávka a montáž pásové váhy ALAS Morava s.r.o. – štěrkovna Mohelnice.
 • Dodávka a montáž indikátorů kovových předmětů pro pásové dopravníky GOS Ořechov – lom Bohučovice.
 • Repase a zprovoznění pásové váhy PFISTER ve štěrkovně Mohelnice - ALAS Morava s.r.o.
 • Dodávka a montáž pásové váhy Spojené štěrkovny a pískovny Brno a.s. – lom Hrabůvka.
 • Dodávka a montáž indikátorů kovových předmětů pro pásové dopravníky VIA-VODA s.r.o. – lom Hrubá Voda.
 • Dodávka a montáž pásové váhy GOS Ořechov (STRABAG) v lomu Bohučovice.
 • Dodávka a montáž indikátorů kovových předmětů pro pásové dopravníky CMK Zvolen, linka N.Sučany.
 • Dodávka a montáž pásové váhy pro mobilní drtírnu PDJ 900x600 pro PSP Engeneering a.s.
 • Dodávka a uvedení do provozu systému evidence expedice na vagóny přes pásovou váhu ALAS Morava s.r.o. – štěrkovna Mohelnice.
 • Dodávka a uvedení do provozu systému evidence a statistiky těžby kameniva na základě údajů z pásové váhy – Spojené štěrkovny a pískovny,a.s. – lom Hrabůvka.
 • Dodávka indikátoru kovových předmětů pro pásové dopravníky REKO GRANIT s.r.o.
 • Vývoj a výroba řídících systémů měřicích stojanů – řídící a regulační systém, měření polohy, tenzometrické měření síly – pro výrobky firmy PROMINENT.
 • Výroba a montáž systému ultrazvukových stavoznaků – hlídání kritických míst pro technologickou linku zpracování kameniva v lomu Mistrovice (Silnice Hradec Králové a.s.).
 • Dodávka indikátoru kovových předmětů HKP800 pro pásový dopravník – PSP Vertriebs GmbH - Irsko.
 • Automatizace modernizované části technologie v čističce odpadních vod VaK Přerov - Henčlov.
 • Dodávka kompletní elektročásti řízení technologie odvodnění kalů ve firmě TORAY Prostějov.
 • Měření a zobrazování hladin v zásobnících materiálu v lomu Mistrovice (Silnice Hradec Králové a.s.).
 • Výroba a montáž ultrazvukových stavoznaků v lomu Podhůra (STRABAG ČR a.s.).
 • Dokončení a zprovoznění automatizace kalové koncovky úpravny vody pro Brno ve Švařci.
 • Dodávka elektroovladače řízení filtračního lisu do keramického v závodu v Chlumčanech.
 • Dodávka a montáž indukčních hlídačů pohybu pásových dopravníků v lomu Podhůra (STRABAG ČR).
 • Kontinuální ultrazvukové měření hladin v zásobnících lomu Bohučovice (STRABAG ČR).
 • Montáž elektroovladače drtiče KDH v lomu Hrubá Voda (VIA-VODA s.r.o.).
 • Automatizace modernizované části technologie v čističce odpadních vod Vertex Hodonice.
 • Dodávka a montáž 2ks regulačních zařízení vibračních podavačů GOS Ořechov (STRABAG) - lom Podhůra.
 • Dodávka a montáž regulačního zařízení vibračního podavače Spojené štěrkovny a pískovny Brno a.s. lom Bělkovice.
 • Repase motorového spouštěče 132 KW GOS Ořechov (STRABAG) - lom Podhůra.
 • Automatizace dávkování materiálu do kužel.drtičů VIA-VODA s.r.o. – lom Hrubá Voda.
 • Dodávka vizualizačního a indikačního panelu pro kalolisovnu ČOV Henčlov.
 • Dodávka různých modifikací regulačních zařízení vibračních podavačů PED pro PSP Engeneering a.s.
 • Servis elektroovládání drtičů, podavačů, filtračních lisů a dalších zařízení na mnoha místech u nás i v zahraničí.
Jazyk:
CZ
V6-02-01-08-2012
© Evia s.r.o. 2012
Webmail