Evia s.r.o.
Kojetínská 71
750 02 Přerov
Česká republika

Telefon: +420 581 220 259
Fax: +420 581 220 259
E-mail: eviasro@email.cz
Elektroovladače kuželových drtičů KDH
Slouží k řízení kuželových drtičů v požadovaném režimu provozu, zlepšují parametry výstupního produktu, snižují opotřebení, měrnou spotřebu energie a nároky na obsluhu, zajišťují prevenci haváríí.
Koncepce nabízených elektroovladačů pro drtiče KDH900 a KDH1250 je založena na osvědčené a praxí prověřené sestavě elektroovladačů již provozovaných s řadou drtičů KDH900 a KDH1250 . Obsahuje však některá vylepšení, která byla doplněna na základě dlouholetých zkušeností s provozem a servisem těchto strojů .
Výhody:
 • Systém hlídání kovových předmětů ve vstupním materiálu
 • Akustická signalizace havarijních stavů
 • Systém řízení hladiny materiálu v násypce drtiče
 • Ovládání v ručním a automatickém režimu.
 • 3 automat.režimy regulace štěrbiny:

Součástí dodávky jsou služby pro zajištění záručního a pozáručního servisu v tuzemsku i zahraničí.
Na uvedené zařízení je poskytována standardní záruční lhůta 12měsíců a pozáruční servis včetně náhradních dílů.

→ Konstantní štěrbina
→ maximální využití elektromotoru ve variantě s      mezizásobníkem a bez mezizásobníku materiálu.
 • Nepřetržitá kontrola funkcí stroje
 • Evidence provozních hodin celkově a pod zatížením
 • Automatická kalibrace štěrbiny
 • Měření opotřebení drticích elementů
 • Ochrana před přetížením vlivem drticího tlaku a proudu motoru
 • Zobrazení okamžitých provozních hodnot
 • Kompatibilita s dřívější převážně používanou verzí elektroovladače
 • Obslužný program v 6 jazykových mutacích (čeština, němčina, angličtina, ruština, francouzština, italština)
 • Vysoká spolehlivost
Jazyk:
CZ
V6-02-01-08-2012
© Evia s.r.o. 2012
Webmail