Evia s.r.o.
Kojetínská 71
750 02 Přerov
Česká republika

Telefon: +420 581 220 259
Fax: +420 581 220 259
E-mail: eviasro@email.cz
Další poroduktry
Slouží k automatické krátkodobé reverzaci chodu stroje v případě přetížení nebo zaklínění materiálu. Nenahrazuje funkci tepelné ochrany motoru, ale může předejít jejímu vypnutí nebo poškození stroje.

HPR3-I je vhodný pro stroje, kde obrácený chod nemůže způsobit ohrožení osob nebo majetku. Příkladem použití jsou drtiče, pasové a šnekové dopravníky, mlýny, kalová čerpadla a pod.

V případě, že nastane přetížení hlídaného zařízení, HPR3-I jeho chod automaticky zastaví a po té obrátí. Snímání přetížení je provedeno na základě měření proudu. Připojuje se na výstup proudového transformátoru. Po nastaveném čase obráceného chodu hlídač automaticky stroj zastaví a opět pokračuje v normálním provozu. Pokud jeden obrácený cyklus nestačí k odlehčení stroje, hlídač tuto operaci zopakuje až osmkrát - dle nastavení. Pokud se nepodaří stroj takto odlehčit, HPR3-I zastaví další činnost stroje a sepne poruchový kontakt. Tento stav je indikován rozsvícením kontrolky. Zařízení je potom třeba zkontrolovat a hlídač resetovat stiskem připojeného tlačítka START nebo vypnutím a zapnutím napájení.

Parametry hlídače jako jsou citlivost, doba reakce, doba zastavení, doba zpětného chodu, podmínky pro vyhlášení poruchy atd.jsou nastavitelné ve standardních rozsazích zákazníkem pomocí nastavovacích prvků. Je možno dodat toto zařízení s rozsahy nastavení dle přání zákazníka.

HLÍDAČ PROUDU S REV ERZACÍ HPR3-I
Vlastnosti:
 • Upevnění na lištu DIN - 35 mm
 • Rozměr 110 x 150 mm
 • Parametry přístroje jsou nastavitelné na přístroji.
 • Připojení přes proudový transformátor.
 • Napájení 230V, 50Hz.
SYSTÉM ŘÍZENÍ FILTRAČNÍHO LISU
Slouží k automatické krátkodobé reverzaci chodu stroje v případě přetížení nebo zaklínění materiálu. Nenahrazuje funkci tepelné ochrany motoru, ale může předejít jejímu vypnutí nebo poškození stroje.
Počítačový řídící systém slouží k poloautomatickému a automatickému ovládání technologického procesu lisování na filtračním lisu typu LFA/LFAP v provedení s automatickým ostřikováním plachetek nebo bez něj.

→ Uzavření lisu
→ Lisování
→ Otevření lisu
→ Rozebírání desek (vyjímaní filtrátu)
→ popř. ostřikování
 • Funkční vlastnosti řídicího systému:
  • Zabezpečuje okamžité vypnutí zařízení v libovolném okamžiku, dále jeho opětovný start s kontrolou všech podmínek pro znovuspuštění
  • Umožňuje volbu automatického nebo ručního režimu ovládání a přepínání mezi těmito režimy v libovolném okamžiku
  • Zajišťuje technologicky správný sled operací mechanismů vyplývající ze zvolené funkce lisu, a to:
  • Kontroluje krajní polohy pojezdů a provádí odpovídající zásahy do činnosti pohonů po dosažení těchto poloh.
  • Hlídá provozní, maximální a minimální tlak hydraulického okruhu přítlačného pístu při funkci lisování.
  • Zajišťuje automatické spouštění elektrických pohonů s kontrolou jejich chodu.
  • Signalizuje poruchové stavy na zařízení, popř. blokuje další činnost stroje při havárii a v návaznosti na diagnostický systém filtračního lisu slouží k okamžité a snadné identifikaci příčin přerušení činnosti stroje.
  • Umožňuje komunikaci s řízením technologické linky nebo provozu.

  Je schopen ovládat automatický ostřikovač plachetek. V automatickém režimu umožňuje spojité ostřikování desek lisu.
  Při ručním režimu lze provádět přerušované, popř. opakované ostřikování libovolně vybraných filtračních desek lisu.
  Je-li technologické zařízení vybaveno tzv. světelnou ochranou, řídicí systém automaticky blokuje vybrané činnosti lisu nebo ostřikovače při narušení hlídaného prostoru.
  Jazyk:
  CZ
  V6-02-01-08-2012
  © Evia s.r.o. 2012
  Webmail