Evia s.r.o.
Kojetínská 71
750 02 Přerov
Česká republika

Telefon: +420 581 220 259
Fax: +420 581 220 259
E-mail: eviasro@email.cz
Řídící jednotka UZLU kuželového drtiče
Na základě algoritmu zvlášť vyvinutého pro tuto aplikaci toto zařízení zajistí práci drtiče „pod závalem“ a tím sníží opotřebení stroje, sníží měrnou spotřebu energie na tunu podrceného materiálu a zlepší tvarovou hodnotu výsledného produktu. Měření hladin je provedeno na základě ultrazvukových snímačů.
Přínosy:
  • Snížené opotřebení drtiče, delší životnost drticích elementů, možné prodloužení doby mezi opravami
  • Lepší tvarová hodnota výsledného produktu
  • Nižší spotřeba elektrické energie na tunu výsledného produktu
  • Snížení opotřebení mezizásobníku před drtičem
  • Hlídání maxim jak v drtiči, tak v mezizásobníku
  • Zvýšení spolehlivosti linky – předcházení škodám při poruchách včasným zastavením materiálu

Uspořádání linky s mezizásobníkem před drtičem přímo vybízí ke zlepšení drtícího procesu s minimálními náklady.

Vyhodnocovací systém měří kolik je k dispozici materiálu v mezizásobníku a na základě toho řídí tok materiálu do drtiče tak, aby drtič pracoval se zaplněným drticím prostorem. Při nedostatku materiálu bude přívod materiálu do drtiče zastaven. Po tuto dobu nedochází k žádnému opotřebení drticích elementů drtiče.

Po naplnění mezizásobníků na nastavenou úroveň je přívod materiálu do drtiče obnoven tak aby došlo k naplnění celého drticího prostoru. Proces drcení u takto pracujících drtičů je efektivní – dochází k drcení kámen o kámen. To vede ke zlepšení měrné spotřeby energie a k lepší kvalitě výsledného produktu.

Tento princip řízení nemůže efektivně fungovat bez použití snímače v mezizásobníku. Měření zaplnění drticího prostoru jen přímo v drtiči nedává informaci o tom zda je při ne zcela plném drticím prostoru připraveno dostatek materiálu pro jeho zaplnění.

Při vhodném umístění snímačů nedochází k jejich opotřebení, protože tyto nepřicházejí do přímého styku s materiálem.


Na uvedené zařízení je poskytována standardní záruční lhůta 12 měsíců a pozáruční servis včetně náhradních dílů.
Jazyk:
CZ
V6-02-01-08-2012
© Evia s.r.o. 2012
Webmail