Evia s.r.o.
Kojetínská 71
750 02 Přerov
Česká republika

Telefon: +420 581 220 259
Fax: +420 581 220 259
E-mail: eviasro@email.cz
Kompenzace jalového výkonu
Regulátory jalového výkonu jsou plně automatické přístroje, umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Ve spojení s moderními – suchými samoregeneračními kondenzátory s metalizovaným PP dielektrikem a speciálními třípólovými stykači tvoří bezpečný a spolehlivý celek.
Regulatory
Jsou standardně používány regulátory domácích i zahraničních výrobců osvědčené v různých podmínkách. CIRKUTOR,BK 8-12, NOVAR 306,314 QVERP 16, LOVATO DCRE, DCRA.
Přístroje jsou vybaveny napěťovým komparačním obvodem a proudovým měřícím obvodem.Regulátor provádí výpočet základní harmonické složky činného a jalového proudu algoritmem FFT. Tím je umožněno nasazení i v podmínkách použití frekvenčních měničů.Napěťový měřící obvod umožňuje připojení napětí v rozsahu 50-690Vstř.Proudový měřící okruh je univerzální pro nominál 1A nebo 5A.
Kompenzační kondenzátory enerlux
Popis pro cylindrické i modulární provedení PRT/UTF:
  • Suché metalizované PP dielektrikum,samoregenerační.
  • Hliníkový obal /PRT/ s upevňovacím šroubem M12.
  • Plastový bezpečnostní kryt svorek.
  • Externí vybíjecí odpory a nadproudové pojistky.
  • Modulární obal /UTF/ s propojovacími spojkami jako standardní součásti kondenzátoru.
  • Přetlakový odpojovač, který v případě selhání zařízení bezpečně odpojí silový obvod.

Dále je možno dodat též kompenzační moduly LHK firmy LOVATO které obsahují kompaktní celek – kondenzátor,spec.kompenzační stykač,pojistkový odpínač a svorkovnici. Celek je na nosném plechovém panelu tl.2mm o rozměrech 682 x220mm.
Po připojení kompenzačního regulátoru tvoří plně funkční kompenzační jednotku.
Jazyk:
CZ
V6-02-01-08-2012
© Evia s.r.o. 2012
Webmail